Til de modige…..

03.07.2013

Til alle mine medsøstre og brødre.

Kilde: Google

Kilde: Google

Til alle som har følt seg annerledes på en eller annen måte. For mange
handler om det å ikke være redd for det som bor inne i oss uansett hva det måtte være. Om det å ha mot til å gå videre på vår egen vei uten støtte rundt seg fra andre enn seg selv.  Kanskje er de vi får støtte fra helt andre enn de vi egentlig trodde vi skulle få støtte fra?
Det å skinne selv om en får motgang, kan være en prøvelse, men det er viktig å ikke gi opp om det er stort eller smått.
Stå sterke  i kraft av dere selv, vær stolte og modige.

Mariah Carey – Hero – handler om akkurat dette temaet i linken under

http://www.youtube.com/watch?v=0IA3ZvCkRkQ&feature=share

 

Alle rettigheter ©  Anne Kristine Augestad

Anne-Kristine Augestad kommer ikke med medisinske råd eller gir råd om å bruke noen teknikker som behandling for medisinske tilstander uten bistand fra en godkjent lege eller annen godkjent behandler enten direkte eller indirekte. Hvis du skulle komme i en situasjon der du bruker informasjonen du leser om på denne siden til formål som du mener kan tjene deg selv og ditt eget beste,  eller andres, vil hverken Anne-Kristine Augestad eller de som har laget denne websiden erkjenne ansvar  for dine handlinger

Frihet er å slippe fri fra egne begrensende følelser…..

03.07.2013

Frihet er kanskje følelsen av å slippe fri fra egne følelser?

Følelser som hemmer, hindrer og unnlater å la oss utfolde oss i egne liv.

Kilde: Google

Kilde: Google

Mange forteller om følelsen av frykt for å være seg selv som den mest begrensende. Hva vil skje om de viser verden hvem de er og hva som bor i dem?
Tenk om det var så enkelt som på bildet? At vi bare kunne snu oss rundt og åpne døren i buret vi satt i og fly ut i friheten?
Mange mennesker klarer å etterleve metaforen ved å gi seg selv kjærlighet, trygghet og aksept. De bestemmer seg på et dypt indre plan for å å ta frem motet sitt. De løfter hodet sitt i stolthet over den de er og forsøker la seg selv komme frem.

 

Dette er mulig for alle mennesker.
I dag er jeg fri fordi jeg er trygg, sterk og elsket.

Verden er et trygt sted for meg å utfolde meg i.

 

Alle rettigheter ©  Anne Kristine Augestad

Anne-Kristine Augestad kommer ikke med medisinske råd eller gir råd om å bruke noen teknikker som behandling for medisinske tilstander uten bistand fra en godkjent lege eller annen godkjent behandler enten direkte eller indirekte. Hvis du skulle komme i en situasjon der du bruker informasjonen du leser om på denne siden til formål som du mener kan tjene deg selv og ditt eget beste,  eller andres, vil hverken Anne-Kristine Augestad eller de som har laget denne websiden erkjenne ansvar  for dine handlinger