Kontakt

Navn: Anne-Kristine Augestad
E-postak-aug@hotmail.com
Henvendelser for timebestilling/konsultasjon skal gå via e-post. Anne-Kristine har for tiden svært stor pågang fra kunder, og det er helt umulig for henne å besvare alle henvendelsene personlig.

Anne-Kristine bor for tiden i Tyskland. Alle timeavtaler foregår derfor via telefon eller på Skype etter avtale.

Pass på å få med all vesentlig informasjon i din e-post til meg:

  • Hvem du er og hvor du bor
  • Hvorfor du henvender deg. Kort situasjonsbeskrivelse.
  • Hva du tenker at jeg kan gjøre for deg
  • Mobiltelefonnummer for kontakt

Facebookwww.facebook.com/annekristine.augestad
Org. nr: 991 908 633

Bestilling

  • En bestilling skal bekreftes skriftlig pr e-post/sms for å være gyldig.
Opplys navn og kontaktinformasjon

Ved henvendelse på e-post ønsker Anne-Kristine at du legger igjen navn og mobilnummer . Slik at hun eventuelt kan kontakte deg for å vurdere om hennes tjenester egner seg i ditt tilfelle og gi deg litt informasjon. Dette er en samtale som bare tar noen minutter.

Forskuddsbetaling
  • Til kontonr 1203.14.54695 (DNB)
  • Betalers navn må fremkomme tydelig
  • Vår avtale er ikke bindende før betaling er mottatt
Samtale over telefon
  • For telefonsamtale ringer kunden Anne- Kristine opp på avtalt tidspunkt
Avbestilling/endring

Avtaler som må  avbestilles eller endres, skal meldes til meg så tidlig som mulig, og jeg vil gjøre så godt jeg kan for å finne ny avtale uten kostnader. Ved avbestilling/endring innenfor 72 timer vil avtalen normalt bli belastet. Det samme gjelder ved gjentatte avbestillinger eller endringer.

Vær oppmerksom på at Anne-Kristine har stor pågang og ventelister. Det betyr at endringer/avbestillinger gjort av deg, gjør at andre må vente lenger.