The fear og growing – frykten for å vokse

12.03.2015

Mange mennesker går gjennom en enorm utvikling spirituelt og emosjonelt i disse dager. 2015-02-21 23.30.30

Flere og flere mennesker  over hele jorden får en dypere kontakt med seg selv og med sjelen sin – og dermed med den universelle kjærligheten som så kommer til overflaten på denne reisen.  Mange erkjenner i løpet av sin spirituelle ferd at egoet vårt bør og må vike for å opprettholde en åpen linje til det stedet vi søker: Til vår sjel. Der vi har kontakt med kjærligheten, Gud, altet og lyset.

Når vi begynner å se på oss selv med større kjærlighet, skjer det endringer i våre fysiske liv. For våre fysiske liv er manifestasjoner av mange av de forestillingene vi har om oss selv. Så når vi begynner å se på oss selv som det vi egentlig er: Vesener som er kjærlighet, vil det måtte skje endringer i våre liv fordi det manifisterte «speilet» hele tiden gjenspeiler hvor vi beveger oss spirituelt som mennesker.  For å leve i kjærlighet til oss  selv må vi gi slipp. Vi må gi slipp på alt som ikke lenger tjener det nye bildet av oss selv hvor vi har begynt å se på oss selv med kjærlighet. Vi gir slipp på gamle forestillinger om hvem vi er, fastlåste mønstre, relasjoner som ikke fungerer og  negative emosjoner som ikke lenger har noen hensikt for oss lengre. Derfor gjør det vondt å utvikle seg. Fordi de færreste ønsker å miste mennesker de er glade i, konstellasjoner som føles trygge, rammer og rollefordelinger som har vært en del av deres utvikling frem til nå. Bevisstheten rundt hva som må slippes for å gi plass til mer kjærlighet, skaper naturlig nok mye motstand, frykt og smerte hos mange på en spirituell reise.

I det siste har jeg snakket med veldig mange som føler at denne veksten både er smertefull, men også noe de frykter intenst. Det er ingen av oss som ønsker å gå inn i fremtiden uten å vite hva den bringer. Uten å vite hvordan det vil se ut.
Det jeg sier til alle jeg snakker med er at det å la egoet vike for kjærlighet til seg selv aldri kan være «farlig».
Ja, visst kan det oppleves som både skummelt og vanskelig, men hvis det går an å fokusere på å la frykten for hva fremtiden kan bringe og bare øve seg på å ha tillit til dette: Kjærlighet fører til vekst. Vekst fører til trygghet. Trygghet fører til styrke. Det å føle kjærlighet, trygghet og styrke er ikke farlig.

Det er også mye godt som kommer i kjølvannet av å se seg selv med mer kjærlighet. Når vi  begynner å se oss selv med mer kjærlighet er det enkelt å tilgi seg selv for ikke å være perfekt. Dermed er det enkelt å tilgi andre. Det er enkelt å   hjelpe andre til å finne sin egen styrke, fordi en selv føler seg sterk. Det er enkelt å la andre føle seg elsket, fordi en selv føler seg fylt med kjærlighet. Det er enkelt å gi andre muligheten til å skinne, fordi en selv føler at en er sterk i sitt eget lys. Det er enkelt å la andre få komme først, fordi en selv føler at en setter seg selv først. Det er enkelt å gi ubetinget  kjærlighet til den man elsker, uten å sette betingelser på kjærligheten. Det er enkelt å gi andre en følelse av at de er viktige og spesielle fordi en selv har gitt selg selv mandat til å ta plass  i sitt eget liv.
I det stille kan en rett og slett smile over at andre føler velvære på grunn av vennlige ord eller handlinger som kommer fra det nye selvbildet skapt gjennom denne prosessen.
Likevel er det også slik, at det alltid være en eller annen som ikke er fornøyd med den prosessen du er i. En eller annen som føler seg tråkket på og mindre verdt fordi du er begynt å elske deg selv- og det er akkurat her det er viktig å holde «tunga rett i munnen» – det er da det er viktig å fortsette å være vennlig, imøtekommende og sterk- samtidig som du fremholder hvem du ønsker å være og hvem du er. Det er viktig å forstå at deres misnøye med deg er deres, og en del av deres spirituelle og emosjonelle utvikling som de selv må ta eierskap til. Vit at kjærlighet gjør at du kan stå midt i stormens øye, uten å føle deg trukket inn i stormen. Likevel betyr ikke det at du ikke føler sorg og smerte over å føle på andres misnøye over din vekst.

I dag ønsker jeg å fortelle alt dette til dere, fordi jeg innser at dette gjelder for veldig mange av dagens mennesker.
Menneskeheten vokser mot noe mer kjærlighetsfullt. Det er egoet som forsvinner mer og mer fra hvert enkelt individ.
Det gjør vondt, men det er ikke «farlig».
Vær sterk og bare fortsett og del raust med det du har av vennlige ord, gode handlinger basert på gode intensjoner.
Møter du motstand så vit at du fremdeles er elsket.

Fokuser på din egen reise, som jo er å se på deg selv med tilgivelse og kjærlighet.

 

Dagens tanke og fokus:
I dag møter jeg meg selv med forståelse, kjærlighet, aksept.

Jeg har tillit til at jeg kan føle trygghet på min livsvei selv om jeg nå slipper egoets behov for å styre alt.

Jeg ser meg selv med kjærlighet. Dermed ser jeg andre med kjærlighet.

Varm hilsen,
AK