Hva er Deja-vu?

– Déjà-vu er et uttrykk vi har lånt fra fransk.

Den mest nærliggende oversettelsen er nok «allerede sett», og det

Kilde: Google

Kilde: Google

beskriver opplevelsen av at vi ser eller opplever noe vi mener at vi allerede har sett eller opplevd, mens vi samtidig vet at vi ikke har vært på stedet før eller opplevd det samme tidligere. Dette er en type opplevelse mange av oss nok vil kjenne seg igjen i.

Sier jeg i intervju med Kvinneguiden på klikk.no

Noen av tankene i denne bloggen er gjengitt i artikkelen.

http://www.klikk.no/kvinneguiden/helse/article863188.ece

 

 

Hva skjer i hjernen når du «gjentar ting»?

 

– Sjelen og det ubevisste sjelelivet er en komplisert skapelse, som vi vel bare kjenner til deler av. Store deler av verden tror at vi har levd før og skal leve igjen. Ikke så enkelt å si noe om hvem som har rett og tar feil i den sammenhengen.  Kan det være sånn at sinnet er sånn satt sammen slik at vi i gitte sammenhenger kan reprodusere informasjon fra fortid og/eller fremtid? Slik at når vi tror vi har sett noe før, så har vi faktisk det. Jeg sitter ikke med fasiten, men sånn kan det kanskje være.

 

Kan alle få déjà-vu? Hvorfor får noen déjà-vu oftere enn andre?

 

– Slik jeg oppfatter dette, har det med grader av sensitivitet å gjøre. Jeg tror at vi som er mer enn normalt sensitive (i USA er hypersensitivitet en helt akseptert betegnelse) har sterkere disposisjon for å få kontakt med sjelen og andre dimensjoner i sjelen vår. Dermed kan vi også lettere trene opp evnen til å «se», både bakover og fremover i tid. På mange måter kan det sammenlignes med musikalitet. Noen er født med mindre, andre med mer. Men alle må vi øve for å bli gode. En som ikke er klar over egen sensitivitet, vil dermed kanskje ha noen sjeldne opplevelser som han eller hun ikke kan forklare, mens jeg til en viss grad selv kan hente frem slike opplevelser bevisst.

 

Opplever du déjà-vu?

 

– Massevis. På en måte er det en del av jobben min. I starten av hver episode av Åndenes makt gjør jeg ofte enn slik øvelse. Jeg forsøker å visualisere meg frem til et sted jeg ikke har vært før og som jeg ikke vet noe om. Ofte kan det stemme, men det er ikke alltid det er rett. Jeg opplever det ikke som det minste dramatisk lenger, mer som en del av hverdagen. Men som barn syntes jeg det var rart at jeg «så» ting som andre ikke oppfattet, og det var ikke før i voksen alder at jeg skjønte hva dette var og ble komfortabel med det.

Noen innspill herfra er publisert i artikkelen  under hvor jeg og flere sier noe om deja-vu

http://www.klikk.no/kvinneguiden/helse/article863188.ece

 

Alle rettigheter ©  Anne Kristine Augestad

Anne-Kristine Augestad kommer ikke med medisinske råd eller gir råd om å bruke noen teknikker som behandling for medisinske tilstander uten bistand fra en godkjent lege eller annen godkjent behandler enten direkte eller indirekte. Hvis du skulle komme i en situasjon der du bruker informasjonen du leser om på denne siden til formål som du mener kan tjene deg selv og ditt eget beste,  eller andres, vil hverken Anne-Kristine Augestad eller de som har laget denne websiden erkjenne ansvar  for dine handlinger

 

Tags: , ,