Sommeren er på hell…

Sommeren er på hell.

Kilde: Google

Kilde: Google

Naturen viser allerede tegn på dette gjennom fargene og

vindene fra høst som oftere driver forbi.

Naturen veksler mellom de forskjellige årstidene, fra lys til mørke, fra dag til natt, fra frodig til bart, mellom flo og fjære.

Denne syklusen finnes overalt også inni oss mennesker. Vi har perioder i livene våre hvor vi er utadvendte og søkende ut i våre omgivelser, og vi har andre perioder hvor vi er mer innadvendte og søker innover i stillhet og ro.

Vi veksler i vår egen individuelle syklus. Avhengig av hva livet viser oss, vil vi alltid veksle mellom motsetninger i oss selv eller i våre omgivelser for å forsøke å skape balanse.

Denne syklusen finnes også i dynamikken mellom mennesker.

Sjelens evne til å skape balanse er helt enorm. Hvis vi ikke følger dens syklus vil vi føle oss tomme og slitne.

Når naturen viser seg i endring, må vi følge den og ta hensyn til hva den viser oss.

Sånn er det med den liknende syklusen i oss mennesker også. Vi merker denne endringen ved å lytte til våre følelser og ved å ta hensyn til hva de sier. Ved å aldri vike fra vår egen side, klarer vi å bli klare over disse endringene i oss selv.

Vi kan  være stille, være utadvendte, rolige, avventende, sprudle av livslyst og kreativitet og enda mer når vi blir overveldet av hva livet viser oss kan vi sette grenser. På den måten skaper vi balanse i våre egne liv.

Den feminine og den maskuline energien står side om side. For at livene våre skal føles gode må disse to få like mye plass i vår bevissthet.

Det vestlige samfunnet krever at vi skal være maskuline i vår energi. Vi skal være fremadrettede, progressive, produktive og pågående i praktisk forstand. På denne måten skal vi nesten være statiske i våre liv. Den gir lite rom for tenketid og hvile.

Den feminine energien er innadrettet og bevegelig. Den gir rom for at vi bruker tid på å tenke. I dette aspektet lagrer vi på ideer og lar dem vokse inni oss til de er klare for å komme frem i dagen. Den feminine energien er bevegelig som flo og fjære. Den er noen ganger innadvendt.  Når tankene og ideene har blitt modne, er de dermed klare for å settes ut i livet. Veksten vår settes ut i handling, og vi kan være maskuline, produktive og såkalt virksomme.

Mennesker som opplever balanse og ro, veksler mellom disse to aspektene.

De lytter til sin egen kropp, til sine følelser og sine grenser.

Naturen er i endring. I bunn og grunn er det en god og fin ting å tenke på. For når jeg ser på det store treet utenfor ser jeg begynnende gult i noen av bladene. Jeg vet at sommeren er på hell og at bladenes nye farger symboliserer at en fase er over, og noe nytt vil komme.

 

Alle rettigheter ©  Anne Kristine Augestad

Anne-Kristine Augestad kommer ikke med medisinske råd eller gir råd om å bruke noen teknikker som behandling for medisinske tilstander uten bistand fra en godkjent lege eller annen godkjent behandler enten direkte eller indirekte. Hvis du skulle komme i en situasjon der du bruker informasjonen du leser om på denne siden til formål som du mener kan tjene deg selv og ditt eget beste,  eller andres, vil hverken Anne-Kristine Augestad eller de som har laget denne websiden erkjenne ansvar  for dine handlinger

 

Tags: , ,