Ledige timer i Oslo 17-18 august 2013

Jeg kommer til å jobbe sentralt i Oslo  lørdag 17 og søndag  18 august og har enda noen ledige timer.

Foto: Hege Barosen Møllmann

Foto: Hege Barosen Møllmann

 

Send navn og telefonnummer til  post@annekristine.no

Merkes «Time i Oslo»

 

Etiske retningslinjer https://www.annekristine.no/om-bedriften/etiske-retningslinjer/

Foto: Hege Barosen Møllmann

 

 

Alle rettigheter ©  Anne Kristine Augestad

Anne-Kristine Augestad kommer ikke med medisinske råd eller gir råd om å bruke noen teknikker som behandling for medisinske tilstander uten bistand fra en godkjent lege eller annen godkjent behandler enten direkte eller indirekte. Hvis du skulle komme i en situasjon der du bruker informasjonen du leser om på denne siden til formål som du mener kan tjene deg selv og ditt eget beste,  eller andres, vil hverken Anne-Kristine Augestad eller de som har laget denne websiden erkjenne ansvar  for dine handlinger

Tags: