Når tro og håp er det eneste vi har…..

Når det å tro og håpe er det eneste som nytter gjør det noe med oss mennesker.

Kilde: Google

Kilde: Google

Vi blir faktisk litt klokere av det.

Vi dykker ned i dypet av oss selv. Forbi tanker. Forbi alle råd. Forbi alle tidligere referanser.

Der, et sted i håpløsheten og fortvilelsen kan vi finne noe.

Vi kan finne tro og håp.

Vi kan holde oss fast i dette når alt annet rundt oss vakler. Vi kan støtte oss til dette i de mest opprivende stunder.

Det er da vi kan strekke oss fra det dypeste dyp og se lyset selv når alt er mørkt rundt oss. Bare vi har håp kan vi mennesker klare å komme oss gjennom det umulige. Det er her, i spennet mellom det sårbare som livet gir oss, og håpet vi  finner, at vi kan klare å se veien fremover.

Selv i situasjoner der vi ikke vet hvordan vi skal klare å komme videre, klarer vi det.

Fordi vi velger å håpe og vi velger å tro.

Dette gir oss innsikt. Det gir oss en evne til å mestre vanskelige situasjoner med klokskap.

Vi blir klokere.

 

 

Alle rettigheter ©  Anne Kristine Augestad

Anne-Kristine Augestad kommer ikke med medisinske råd eller gir råd om å bruke noen teknikker som behandling for medisinske tilstander uten bistand fra en godkjent lege eller annen godkjent behandler enten direkte eller indirekte. Hvis du skulle komme i en situasjon der du bruker informasjonen du leser om på denne siden til formål som du mener kan tjene deg selv og ditt eget beste,  eller andres, vil hverken Anne-Kristine Augestad eller de som har laget denne websiden erkjenne ansvar  for dine handlinger

Tags: , , , ,