Frihet

Kom til å tenke på dette med frihet igjen.

At det  er viktig for alle mennesker å få lov til å leve sitt eget liv med

Kilde: Google

Kilde: Google

sine egne følelser.

Mennesker kan bygge bur rundt andre med å f.eks skape frykt og dårlig samvittighet. Mennesker kan også  gi andre frihet og ro til å være sterke som fjell, bare i kraft av å være annerkjennende og god.

Alle rettigheter ©  Anne Kristine Augestad

Anne-Kristine Augestad kommer ikke med medisinske råd eller gir råd om å bruke noen teknikker som behandling for medisinske tilstander uten bistand fra en godkjent lege eller annen godkjent behandler enten direkte eller indirekte. Hvis du skulle komme i en situasjon der du bruker informasjonen du leser om på denne siden til formål som du mener kan tjene deg selv og ditt eget beste,  eller andres, vil hverken Anne-Kristine Augestad eller de som har laget denne websiden erkjenne ansvar  for dine handlinger