De små skrittene vi tar lager en bred vei

Mange ganger unnlater vi å starte prosessen med å nå et mål eller oppfylle en drøm.

Kilde: Google

Kilde: Google

Vi stanser et sted på veien og snur oss vekk fra hva vi innerst inne ønsker oss.

Vi stopper opp av tvil, frykt og dårlig selvtillit. Klarer vi å overkomme disse følelsene,

kaste dem til siden og konsentrere oss om et skritt av gangen, vil selv et lite museskritt føles som en vanvittig stor seier. Mange små skritt vil til slutt føre frem…. Du har den støtten og styrken i deg for å nå frem dit du skal.

Prøv!

Alle rettigheter ©  Anne Kristine Augestad

Anne-Kristine Augestad kommer ikke med medisinske råd eller gir råd om å bruke noen teknikker som behandling for medisinske tilstander uten bistand fra en godkjent lege eller annen godkjent behandler enten direkte eller indirekte. Hvis du skulle komme i en situasjon der du bruker informasjonen du leser om på denne siden til formål som du mener kan tjene deg selv og ditt eget beste,  eller andres, vil hverken Anne-Kristine Augestad eller de som har laget denne websiden erkjenne ansvar  for dine handlinger

Tags: , , , ,