Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer ligger under fanen «Om bedriften» øverst til høyre på mine websider. Jeg legger dem ut her i bloggen min.

 • Anne-Kristine har 100 % taushetsplikt og respekterer alle mennesker uansett hva slags ståsted vedkommende har på et gitt tidspunkt.
 • Anne-Kristine stiller aldri diagnoser. Hun kan heller ikke love at noen skal bli friske eller bli kvitt sine følelsesmessige- eller fysiske  plager, eller tilstander.
 • Anne-Kristine kan snakke om din relasjon til andre mennesker. F.eks relasjoner knyttet til barn, ektefelle, venner, foreldre, søsken, arbeidskolleger eller andre. Deres private liv utenfor din relasjon med dem vil ikke bli berørt.
 • Om du selv ikke har brakt det på bane først, vil Anne-Kristine ikke nevne syn hun har hatt om deg som kan minne om opplevelser av traumatisk art fra fortiden din, eller om gjeldende fremtid.
 • Anne-Kristine svarer ikke på spørsmål som er av en ”være eller ikke være art” for deg, dvs. at hele din tilværelse faller eller står på det svaret du får fra henne. Dette fordi hennes synspunkter er en fortolkning og ingen fasit.
 • Anne-Kristine  tar ikke ansvar for livsvalg som blir tatt som følge av samtalene med henne. Skulle du få negative følelser etter en samtale med Anne-Kristine, er det viktig å huske at Anne-Kristine bruker sin sensitivitet og sine ressurser for å hjelpe deg, og at disse er emosjonelle og subjektive. Anne-Kristine vet at dette oppleves ulikt. Hun får i all hovedsak positive tilbakemeldinger fra sine kunder, men enkeltkunder kan naturligvis ha en annen opplevelse av samtalen.
 • Noen mennesker trenger ikke først og fremst hjelp fra Anne-Kristine. Disse bør vurdere om de kan ta kontakt med lege, psykolog eller andre med egnet kompetanse. I slike sammenhenger vil vedkommende få informasjon om dette fra Anne-Kristine og hun forbeholder seg derfor også  retten til å avbryte enhver samtale eller avtale.
 • Anne-Kristine oppfordrer alle mennesker til å fortsette den behandlingen de får fra det offentlige eller andre behandlere.
 • Alle som lytter til klarsynte må også vite at en klarsynt skal være godt trent til å skille inntrykk fra hva ethvert menneske kan få inn av naturlige impulser og hva som faktisk er inntrykk som  kan brukes i konteksten som klarsynt.
 • Det er slik med klarsyn at man svært sjelden kan ha 100 % rett. Du bør derfor være klar over at informasjonen som kommer frem, er Anne-Kristines tolkning av deg og dine omgivelser.
 • Klarsynte mennesker sitter ikke med en eksakt fasit på verden rundt dem. Dette er en misforståelse. Klarsynthet vil ikke la seg bevise med vitenskapelige metoder som utgangspunkt. Klarsyn eksisterer som en diffus, subjektiv og personlig fortolkning av omgivelsene. Derfor skal en være forsiktig med å bruke klarsynte til å besvare spørsmål som krever eksakte mål som datoer, stedkoordinater, alder, tid, beløp og så videre. Anne-Kristine kan ikke ta inn over seg at enkelte mener at klarsynte skal klare umulige oppgaver som å vite datoer på katastrofer i fremtiden, ha røntgensyn eller vite alt om alle til enhver tid. Det en likevel skal være klar over, er at gode klarsynte kan få inn mye eksakt informasjon, ikke alltid og ikke i hvert enkelt tilfelle, men  noen ganger. Benytter man seg av klarsyntes tjenester, bør man være ekstra klar over dette og bruke referanser før man kjøper slike tjenester. Klarsynt er ikke en beskyttet tittel. Det at noen kaller seg for klarsynt, sier derfor lite om kvaliteten på tjenesten som leveres.
 • Det er Anne-Kristines tid du betaler for.
 • Hennes klarsyn brukes med forsiktighet og respekt i løpet av den avtalte tiden.
 • Anne-Kristine tar aldri direkte kontakt med pårørende eller andre som er emosjonelt involverte i savnetsaker. Klarsynte eller andre som offensivt tilbyr sine tjenester til mennesker i krise ved f.eks sykdom, kan ofte gjøre noe vanskelig verre.
 • Anne Kristine har tidligere blitt kontaktet av pårørende som ønsker hjelp. De gangene hun har hjulpet til har menneskene som har kontaktet henne fått god informasjon om at hun forsøker å hjelpe så godt hun kan, men at de skal være klare over at informasjonen som kommer kan være vanskelig å få noe ut av. Anne-Kristine har bidratt til å løse flere saker, men har nå sluttet med denne type arbeid på grunn av belastningen dette medfører.
 • Når offentlige tjenestemenn tar kontakt i slike saker er de ikke emosjonelt involvert. Anne-Kristine kan da hjelpe til forutsatt at samarbeidet forblir taushetsbelagt begge veier.
 • Anne-Kristine kommer ikke med medisinske råd eller gir råd om å bruke noen teknikker som behandling for medisinske tilstander uten bistand fra en godkjent lege eller annen godkjent behandler enten direkte eller indirekte. Hvis du skulle komme i en situasjon der du bruker informasjonen du leser om på disse sidene til formål som du mener kan tjene deg selv og ditt eget beste,  eller til beste for andre, vil hverken Anne-Kristine Augestad eller de som har laget denne websiden erkjenne ansvar  for dine handlinger.