Frihet er å slippe fri fra egne begrensende følelser…..

Frihet er kanskje følelsen av å slippe fri fra egne følelser?

Følelser som hemmer, hindrer og unnlater å la oss utfolde oss i egne liv.

Kilde: Google

Kilde: Google

Mange forteller om følelsen av frykt for å være seg selv som den mest begrensende. Hva vil skje om de viser verden hvem de er og hva som bor i dem?
Tenk om det var så enkelt som på bildet? At vi bare kunne snu oss rundt og åpne døren i buret vi satt i og fly ut i friheten?
Mange mennesker klarer å etterleve metaforen ved å gi seg selv kjærlighet, trygghet og aksept. De bestemmer seg på et dypt indre plan for å å ta frem motet sitt. De løfter hodet sitt i stolthet over den de er og forsøker la seg selv komme frem.

 

Dette er mulig for alle mennesker.
I dag er jeg fri fordi jeg er trygg, sterk og elsket.

Verden er et trygt sted for meg å utfolde meg i.

 

Alle rettigheter ©  Anne Kristine Augestad

Anne-Kristine Augestad kommer ikke med medisinske råd eller gir råd om å bruke noen teknikker som behandling for medisinske tilstander uten bistand fra en godkjent lege eller annen godkjent behandler enten direkte eller indirekte. Hvis du skulle komme i en situasjon der du bruker informasjonen du leser om på denne siden til formål som du mener kan tjene deg selv og ditt eget beste,  eller andres, vil hverken Anne-Kristine Augestad eller de som har laget denne websiden erkjenne ansvar  for dine handlinger

 

Tags: , , , , , , ,