Gi meg mot til å endre det jeg kan, og mot til å akseptere det jeg ikke kan endre…..

 

Ingen andre kan eller skal se ned på, eller dømme noen ut i fra hvordan hver og en har valgt å leve sine liv.

Kilde Google

Kilde Google

I vårt ressursfylte og flotte samfunn preget av gode og fine verdier om humanisme og medmenneskelighet, og likevel klarer vi ikke å møte andre med denne medmenneskeligheten i praksis. Det kan noen ganger gjøre meg helt stum  av undring.

Hvor mange er ikke redde for at noen skal fremmedgjøre og usynliggjøre dem, gi dem en følelse av at de ikke har noen verdi fordi de har valgt å spille ut sine kort på sin måte, leve sine egne liv slik de føler at de leve dem for å få det bra?For det er noe med å selv få lov til å  bestemme i sitt eget liv med verdighet og trygghet.

Det er noe med det å kunne kjenne at en tar valg basert på egne ressurser og grenser. Det er noe med det at det er så herlig for alle mennesker å kjenne seg likeverdig andre selv om valgene kan være forskjellige. Det er noe med det at det er å godt for alle mennesker å kjenne at en inkluderes  i en gruppe, i en samtale, i en familie, i et klassrom, på en arbeidsplass eller i et samfunn fordi en har en verdi.

«Vi ser deg. Du betyr noe for oss. Jeg skjønner ikke helt hvem du er og hva du holder på med, men kanskje jeg kan undre meg litt mer over alt ved deg jeg ikke forstsår?»

Jeg har lite forståelse til overs for mennesker som herser med, latterliggjør, trakkaserer, fremmedgjør, avviser og usynligjør andre mennesker spesielt innenfor en lukket gruppe som på en arbeidsplass, på tvers av faggrupper, innad i en familie eller  ellers i et samfunn. Som aldri kan eller vil annerkjenne noen andre for å tenke forskjellige tanker, ta andre valg og leve sine egne liv, ta egne valg og tenke selvstendige tanker. Jeg har rett og slett ikke mer tålmodighet på denne mangelen på ressursfylthet, mangel på respekt, mangel på høflighet, raushet og sosial intelligens. Men det er min mening om disse menneskene. Og grunnen til det er at disse menneskene skaper unødvendig stor smerte i andre menneskers liv. Helt unødvendig. Og det har kanskje noe med at jeg har hørt denne historien fortalt meg så mange ganger. Det finnes så mange vakre flotte mennesker som ikke tør leve ut den de er fordi de frykter at de kan bli avvist, usynliggjort og fremmedgjort.

Og hvor kvelende er ikke det grepet slike mennesker får på de som lar seg skremme?

Ingen av oss ønsker å stå uten familie, venner eller arbeidskolleger vi kan ha det hyggelig med. Ingen av oss ønsker å stå utenfor det gode fellsskapet.  Ingen av oss ønsker å bli latterliggjort, herset med, usynliggjort eller trakkasert. Det er svært få som er så sterke at de rett og slett ikke bryr seg. (Noen av oss er det)

Resultatet av dette er smerte, kvaler ,usikkerhet på egen verdi, manglende selvfølelse, ,eksistensielle problemer…….. Listen er faktisk så lang, så lang. Jeg tror de fleste som leser dette forstår rekkevidden av å ikke føle seg annerkjent. Det viser seg jo også at dess nærmere en står en som usynliggjør og ikke annerkjenner, (f.eks innad i en familie hvor denne adferden er skjult for resten av verden ) dess større smerte og følelsesmessig kaos. Motsatt kan en si at denne type behandling i det offentlige rom, hvor trakkasseringen skjer åpent, ofte skaper samme type problemer for den som blir utsatt for dette…..

Til alle dere som frykter at dere kan bli utsatt for denne type «straff» fordi dere  er annerledes enten på grunn av fortiden deres , eller rett og slett tilhører annen tro, spirituell tankegang, legning, kultur, religion eller politisk ståsted.  Løft hodene med stolthet. Nå er tiden kommet for å ta imot deg selv på tross av all motgang du har fått rundt deg. Nå er tiden kommet for å innse at du ikke kan endre andre mennesker. Sannsynligheten for at de aldri vil annerkjenne deg, uansett hva du gjør er faktisk ganske stor. Hva med å endre noe i deg selv, slik at du takler dette annerledes?

Det er jo ditt liv. Det er på tide å være både modig og sterk. Det er på tide å kjenne på styrken din bak all frykten.

Kjenner du godt nok etter, vil du se føle og oppleve at du er utrolig sterk.

Verden trenger alt du er og står for. NÅ.

 

Alle rettigheter ©  Anne Kristine Augestad

Anne-Kristine Augestad kommer ikke med medisinske råd eller gir råd om å bruke noen teknikker som behandling for medisinske tilstander uten bistand fra en godkjent lege eller annen godkjent behandler enten direkte eller indirekte. Hvis du skulle komme i en situasjon der du bruker informasjonen du leser om på denne siden til formål som du mener kan tjene deg selv og ditt eget beste,  eller andres, vil hverken Anne-Kristine Augestad eller de som har laget denne websiden erkjenne ansvar  for dine handlinger. 

Tags: , , , , , ,