Tilsynelatende tilfeldige menneskemøter?

Mennesker er noe av det viktigste vi kan omgi oss med. Vanlige, uvanlige, de som lytter og de som gir noe tilbake til oss.

De rommene hvor mennesker møtes og deler tanker, refleksjoner, følelser, drømmer og opplevelser, er de rommene det er… godt å være menneske i. Det er i disse stundene vi opplever at tiden flyr, at vi smiler, gråter og ler. Det er i disse rommene vi finner tilbake til alt som noen gang  betød noe for oss. Det er da vi opplever at vi vokser i våre hjerterom: Av glede, vennskap, varme, respekt og kjærlighet. Det er da vi forstår hvor viktige disse tilsynelatende tilfeldige møtene ville bli. Det gjør meg ydmyk å oppleve mennesker sånn.

Alle rettigheter ©  Anne Kristine Augestad

Anne-Kristine Augestad kommer ikke med medisinske råd eller gir råd om å bruke noen teknikker som behandling for medisinske tilstander uten bistand fra en godkjent lege eller annen godkjent behandler enten direkte eller indirekte. Hvis du skulle komme i en situasjon der du bruker informasjonen du leser om på denne siden til formål som du mener kan tjene deg selv og ditt eget beste,  eller andres, vil hverken Anne-Kristine Augestad eller de som har laget denne websiden erkjenne ansvar  for dine handlinger.