We are all one <3 Vi er alle ett

Kilde. GoogleTenk deg at alt du sender ut emosjonelt får du tilbake. Likevel blir det nesten som en klisje som for mange av oss kan være vanskelig å leve opp til, fordi vi arbeider med oss selv på dette planet, både i ft historien vår og hvem vi ønsker å  være i dag.

Det å være et menneske som forsøker å utvikle seg innebærer at en lever i en indre dynamikk som svinger mellom tvil og tilbakeslag, til fredfullhet og glede over utviklingen.

 

Det er kanskje derfor vi er kommet hit? For å utvikle oss? Så selv om vi ikke alltid klarer å være 100% fullstendig i balanse i det vi føler for våre omgivelser så er det nok at vi erkjenner dette og godtar at vi er i en prosess. Det er nok å vite at vi alle er et speil på både lys og mørke. Og det er ok. Det som er viktig er hvilke valg vi tar når vi har kommet til denne erkjennelsen. Skal vi arbeide mer med oss selv, eller skal vi ta avstand til det mørket vi ikke kan gjøre noe med?

Verden trenger mennesker som tenker stort om den prosessen de er i. Verden trenger mennesker som forsøker å veksle tilbake til lyset hver gang de treffer på det som gjør det vanskelig å forholde seg til at vi alle «skal være gode til enhver tid», og bare «sende ut lys». Det er ingen mennesker som bare er fyllt med et universelt lys. Og det til enhver tid?

I det siste har flere og flere av oss erkjent at vi ønsker å ha mer kontakt med sjelen vår. Mange av oss har innsett at vi først og fremst er en sjel i en kropp. Det er her i tanken om at det finnes en sjel i oss alle, at vi tenker at vi har en tilknytning som er universell til alle mennesker.

Utenom dette er vi selvstendige individer som noen ganger strever, andre ganger leker. Rom var ikke bygd på en dag, men det er nok at vi prøver å bygge Rom. Verden trenger reisende og alle er på sin egen indre reise. Og det kan være en fin ting som vi alle kan akseptere hvis vi husker at vi alle er ett, og at vi alle har en sjel.

We are all one♥

Alle rettigheter ©  Anne Kristine Augestad

Anne-Kristine Augestad kommer ikke med medisinske råd eller gir råd om å bruke noen teknikker som behandling for medisinske tilstander uten bistand fra en godkjent lege eller annen godkjent behandler enten direkte eller indirekte. Hvis du skulle komme i en situasjon der du bruker informasjonen du leser om på denne siden til formål som du mener kan tjene deg selv og ditt eget beste,  eller andres, vil hverken Anne-Kristine Augestad eller de som har laget denne websiden erkjenne ansvar  for dine handlinger.