Kjærlighet overvinner alt – Love conquers all

Det å være et menneske som ønsker å leve i lyset, krever at en arbeider med seg selv på et indre plan  Kilde: Googlegjennom hele livet. Det kreves en psykologisk tilnærming som omhandler selvutvikling, og det krever spirituelt arbeid som meditasjon og egenutvikling på dette området. Det betyr at vi aldri må stanse opp i prossessen med å utvikle oss, søke innover og finne svarene som allerede er der.

Det å finne sitt eget lys, og ikke alle andres, er den største kilden til indre kraft som finnes!

Noen ganger stagnerer vi i denne prossessen. Vi føler at det skjer lite på et indre plan og vi lurer på hvorfor det er sånn. Andre ganger blir vi litt oppgitte fordi vi møter på temaer fra vår egen historie som vi trodde vi hadde arbeidet oss igjennom for lenge siden. Det å aldri gi opp i denne prosessen er viktig. Det er viktig å vite at dess mer lys som skinner fra ditt indre, dess mere mørke må du ta stilling til.

Livet er som årstidene og vannet som stiger og ebber i fjæra. Livet er fylt med lys og med mørke. Derfor er lyset noe du bevisst må velge inn i livet ditt.

I alles utvikling er det viktig å lære å sette grenser. Grensene gir deg identitet og styrke, selv om det kan virke vanskelig til å begynne med. Det som motiverer er søken videre mot mennesker som du føler er del av den samme godheten som du  produserer  fra ditt indre kraftverk.

Husk at om du stoler på deg selv, kan du bli sterkere enn du noen gang trodde var mulig.

Det som allerede finnes i deg er alt du trenger for å komme videre, utvikle deg mer, bli klokere, mer inspirert, motivert og sikrere på din vei!
Vi utvikles og transformeres hele tiden. Ved å utfordre oss selv for å nå våre mål, mestrer vi livet og vokser til en bedre utgave av oss selv.
Det er vakkert å leve, og livet er kommet til oss for at vi skal utvikle oss som sjeler.
I denne transformasjons prosessen som livet er, kan vi se tilbake og nikke annerkjennede når vi ser oss selv med kjærlighet, godhet, aksept og ikke minst forståelse.

Kjærlighet overvinner alt – Love conquers all!

 

Anne-Kristine Augestad kommer ikke med medisinske råd eller gir råd om å bruke noen teknikker som behandling for medisinske tilstander uten bistand fra en godkjent lege eller annen godkjent behandler enten direkte eller indirekte. Hvis du skulle komme i en situasjon der du bruker informasjonen du leser om på denne siden til formål som du mener kan tjene deg selv og ditt eget beste,  eller andres, vil hverken Anne-Kristine Augestad eller de som har laget denne websiden erkjenne ansvar  for dine handlinger.