Alternativ til Volds definisjon på vold fra 2007

 

Familievold er skjult og tabubelagt i samfunnet. Derfor er det fremdeles veldig vanskelig for ofrene å skaffe seg hjelp.

Kilde:http://avisen.dk

Kilde:http://avisen.dk

Det finnes flere definisjoner der ute, men her er definisjonen til

Alternativ til Vold fra 2007.

1. Fysisk vold 

Fysisk vold er enhver form for fysisk handling som skader eller kontrollerer et annet menneske. Fysisk mishandling inkluderer: Slag, spark, dytting, angrep med ulike gjenstander, biting knivstikking, binding, brennmerking, bruk av våpen, kvelningsforsøk, forsøk på drukning.

2. Psykisk vold

Psykisk mishandling er all bruk av ord, stemme, handling, eller mangel på handling som kontrollerer, skader eller krenker deg selv eller dine nærmeste. Psykisk mishandling er repeterende krenkelser uten hensyn til den andres følelser. I noen parfohold forekommer kun psykisk mishandling, mens all fysisk mishandling også omfatter psykisk mishandling. Psykisk mishandling inkluderer: Utskjelling, truing, såring, gjentatt sårende kritikk, ignorere, ydmyke, fremsette uriktige anklager, forhør.

3. Seksuell vold 

Denne type adferd utføres for å kontrollere og ydmyke den andre. Seksuell mishandling inkluderer: Uønsket berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell aktivitet, voldtekt, sadistiske handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med andre eller mens andre ser på.

4. Kontrollerende adferd 

Den viktigste drivkraften til den som utøver vold er å opprettholde makt/kontroll over partner og/eller familie. Det er flere typer kontrollerende adferd. Økonomisk kontroll: Nekte partneren å arbeide, få partneren oppsagt, ta kontroll over pengene, nekte innsyn i familieøkonomien.  Sette barna opp mot partneren: True med å kontakte barnevernet dersom partneren ikke gjør som ønsket, beskrive partneren på en krenkende måte overfor barna. Trusler: Utsette partner for truslerom å  skade venner, slektninger eller arbeidskolleger. True eller sette ut rykter som er krenkende til de samme personene. Dominerende adferd: Ta alle avgjørelser, Konstant kritikk, krenke partner i påsyn av andre. Sette partner i forlegenhet: Foreta handlinger i det offentlige rom som ydmyker partneren (F.bruke sannheter om partneren som «våpen» ved at en sprer dette rundt). Isolasjon: Kontrollere hvor partneren er og hvem partneren snakker med. Kontroll på hva partneren snakker med andre om. Materiell vold: Knuse eller kaste døde gjenstander. dette betyr f.eks å kaste gjenstander, inventar på noen, knuse noe for å skremme (Pass deg, se hva jeg kan gjøre), ødelegge ting som andre er glad i og som betyr mye for andre (Gjenstander, men også kjæledyr).»

Mennesker som er utsatte for vold som definert over,

sier i undersøkelser at det er den psykiske volden som er versst å leve med. Manipuleringen, kontrollen og «mind games» var det som skadet dem mest. Det er også bevist gjennom forskning at mennesker som utsettes for psykisk vold har større sjanser for å få kroniske sykdommer, depresjoner, angst, søvnforstyrrelser, andre  uspesifikke symptomer som kvalme, svimmelhet, hodepine m.m, mistenksomhet til andre mennesker  og føler seg oppsmuldret innvendig (og mye annet).

 

http://atv-stiftelsen.no/

Anne-Kristine Augestad kommer ikke med medisinske råd eller gir råd om å bruke noen teknikker som behandling for medisinske tilstander uten bistand fra en godkjent lege eller annen godkjent behandler enten direkte eller indirekte. Hvis du skulle komme i en situasjon der du bruker informasjonen du leser om på denne siden til formål som du mener kan tjene deg selv og ditt eget beste,  eller andres, vil hverken Anne-Kristine Augestad eller de som har laget denne websiden erkjenne ansvar  for dine handlinger.

Tags: , , , , , , , , , ,