Livet ditt og grensene dine

Mange mennesker sliter med å sette grenser for sine omgivelser. De synes det er vanskelig fordi de får dårlig samvittighet og føler seg slemme. Det å sette grenser er ofte noe som må læres, og uavhengig av hva andre mener er rett, er det veldig individuelt hvor disse grensene går.

Mange mennesker har forsøkt å tilpasse seg. De har forsøkt å endre adferden sin slik at en relasjon skal fungere. De har forsøkt å snakke med den det gjelder, uten at det har fungert. Mange har forsøkt å spille en rolle i relasjonen i mange år og har tenkt » Om litt vil den andre sikkert forstå meg og mine behov». Eller de har tenkt » Kanskje det  bare er  jeg som er vanskelig.»Kilde: http://www.visualphotos.com/image/2x4737359/crying_woman

Tilbake har de følt seg slitne, triste, usynlige og undertrykte. De har forklart det hele med at det må være noe galt med dem siden de ikke får relasjonen til å fungere, og siden den andre ikke gir noen positive tilbakemeldinger på forsøk på å sette grenser. De føler seg fysisk uvel, og spenningene dette gir, kan medføre søvnløshet, muskelvondt i tillegg til sviktende selvbilde og svekkede sosiale relasjoner.

Mange klarer ikke sette de nødvendige grensene fordi tilknytningen i relasjonen er for sterk, mens andre, noen få, klarer å si til seg selv at «Det er ikke noe galt med meg» og «Dette fungerer ikke, jeg blir bare trist av dette.»  og  «Nå har jeg forsøkt å få relasjonen til å fungere i mange år, men den sliter meg bare ut».

Mennesker som opplever konstant dårlig samvittighet, tristhet, sinne og frustrasjon med mer  i relasjon til sine nærmeste har ofte behov for å sette grenser for at de selv skal få det bedre. Det å sette grenser kan oppleves skremmende fordi erfaringen viser at dette skaper konflikt i relasjonen. Ofte blir den som setter grenser skyld i en lang rekke tilstander i den andres liv. Derfor frykter mange å sette nødvendige grenser for å få det bedre. De er redde for konflikten som kommer i kjølvannet. De er redde for den konstante baksnakkingen av deres person i deres felles omgivelser og de frykter skyldfølelsen mest av alt.  De frykter tvilen som vil komme. Tvilen på om det faktisk er de som er vanskelige og urimelige, slik den andre påstår. De får ofte høre at de er kalde, ufølsomme og slemme.

Hva med de som klarer det? Disse sitter igjen med dårlig samvittighet.  Dette til tross for at de merker betydelige endringer i sine liv i form av økt livsglede, mere glede, mere ro og stabilitet. Mange snakker om at det blir lettere etterhvert å skyve ansvaret tilbake på den andre, men sier at den dårlige samvittigheten er det som knuger dem mest.

Mennesker som klarer å sette nødvendige grenser i sine liv i relasjoner som ikke fungerer, opplever alltid at de fungerer bedre i sin plattform. De opplever at selvbildet vokser seg bedre, og at de sover bedre om nettene. De opplever mindre muskelspenninger og mindre vondt i magen. De opplever at de hører seg selv le hjertelig for første gang på lenge og at  de plutselig begynner å finne frem sin kreativitet og begynner å gjøre ting de lenge hadde «glemt» hensikten med.

Mennesker som setter grenser og lærer seg å gjøre dette på en måte som skaper ro i deres eget liv får det alltid bedre. Den dårlige samvittigheten vil nok alltid lure i bakgrunnen som et lite spøkelse som kan få vedkommende til å tvile, men etterhvert blir det også lettere å leve med. Verdien av å få et godt liv, blir viktigere. Opplevelsen av at man blomstrer opp, veier opp for all dårlig samvittghet.

Etterhvert lærer vedkommende at hun/han er her for å leve sitt liv med gode følelser innvendig. Man lærer å leve  med at «noen» kanskje synes en er slem og ufølsom. Tilslutt skjønner man at livet er til for å leves i de gode følelsene i en selv. Livet er til for å forsøke å ha det så bra som en klarer.

Lev ditt liv og søk alltid mot det som føles godt i deg selv. Du har ansvaret for dine følelser, og alle andre voksne mennesker har ansvaret for seg og sitt.

Ha en vakker og meningsfylt dag.

Anne-Kristine Augestad kommer ikke med medisinske råd eller gir råd om å bruke noen teknikker som behandling for medisinske tilstander uten bistand fra en godkjent lege eller annen godkjent behandler enten direkte eller indirekte. Hvis du skulle komme i en situasjon der du bruker informasjonen du leser om på denne siden til formål som du mener kan tjene deg selv og ditt eget beste,  eller andres, vil hverken Anne-Kristine Augestad eller de som har laget denne websiden erkjenne ansvar  for dine handlinger.

 

 

Tags: , , , , , , , , , , ,